Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfa

Na podstawie decyzji nr C.RZT.70.8.2024 z dnia 9.05.2024 r. zatwierdzającej taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie gminy Walce na okres 3 lat taryfa przedstawia się następująco:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa Odbiorców

Symbol taryfy

Rodzaj cen i stawek opłat

Okres obowiązywania nowej taryfy

17.05.2024 – 16.05.2025

17.05.2025 – 16.05.2026

17.05.2026 – 16.05.2027

Stawka netto

Stawka netto

Stawka netto

1

2

3

4

5

6

7

1

Gospodarstwa

domowe

W1

cena za wodę [zł/m3]

3,65

3,72

3,75

opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c]

2,01

2,01

2,01

2

Pozostali odbiorcy

W2

cena za wodę [zł/m3]

3,78

3,86

3,89

opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c]

3,65

3,65

3,65

3

Woda na cele przeciwpożarowe

W3

cena za wodę [zł/m3]

4,09

4,21

4,23

opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c]

2,97

2,97

2,97

 

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa Odbiorców

Symbol taryfy

Rodzaj cen
i stawek opłat

Okres obowiązywania nowej taryfy

17.05.2024 – 16.05.2025

17.05.2025 – 16.05.2026

17.05.2026 – 16.05.2027

Stawka netto

Stawka netto

Stawka netto

1

2

3

4

5

6

7

1

Gospodarstwa

domowe

SI1

cena za ściek [zł/m3]

9,79

10,12

10,27

opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c]

2,59

2,59

2,59

2

Gospodarstwa

domowe

(przydomowe przepompownie)

SI2

cena za ściek [zł/m3]

9,54

9,87

10,02

opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c]

1,21

1,21

1,21

3

Pozostali odbiorcy

(przydomowe przepompownie)

SII1

cena za ściek [zł/m3]

9,54

9,87

10,02

opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c]

11,53

11,53

11,53

4

Pozostali odbiorcy

SII2

cena za ściek [zł/m3]

9,79

10,12

10,27

opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c]

5,28

5,28

5,28

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.


PDFDecyzja i taryfa C.RZT.70.8.2024.pdf (1,23MB)