Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr WIK.0122.2.2022

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego

Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

 

w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

                Na podstawie decyzji Nr PP/G/72244/2/03 z dnia 2.01.2004 r. o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, decyzji zmieniającej Nr PP.G.72244-3/05 z dnia 8.11.2005 r. w wykonaniu uchwały Rady Gminy Walce oraz Zarządzenia Wójta Gminy Walce:

  • Uchwała Nr XLVI/367/2022 Rady Gminy Walce z dnia 7.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.
  • Zarządzenie Nr Or 0050.43.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 11.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd.

zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat część nieruchomości wykazanej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną umowę.

§2

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejsze zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej zakładu oraz podmiotowym BIP. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres od 12.04.2022 r. do 3.05.2022 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr WIK.0122.2.2022 z dnia 11.04.2022 r.pdf (104,58KB)