Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Taryfa

 

Na podstawie decyzji nr GL.RZT.70.33.2021 z dnia 16.04.2021 r. zatwierdzającej taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Walce na okres 3 lat taryfa przedstawia się następująco:

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

L.p.

Taryfowa grupa Odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka

miary

Okres obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 1 do 12 miesiąca

w okresie od 13 do 24 miesiąca

w okresie od 25 do 36 miesiąca

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gospodarstwa

domowe

cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/m3

3,07

3,32

3,19

3,45

3,22

3,48

cena opłaty abonamentowej

 

zł/Odbiorca/m-c

1,90

2,05

1,90

2,05

1,90

2,05

2

Pozostali odbiorcy

cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/m3

3,09

3,34

3,21

3,47

3,23

3,49

cena opłaty abonamentowej 

 

zł/Odbiorca/m-c

2,63

2,84

2,63

2,84

2,63

2,84

3

Woda na cele przeciwpożarowe

cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/m3

3,09

3,34

3,21

3,47

3,23

3,49

cena opłaty abonamentowej

zł/sztuka/m-c

2,63

2,84

2,63

2,84

2,63

2,84


Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

 

L.p.

Taryfowa grupa Odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka 

miary

Okres obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 1 do 12 miesiąca

w okresie od 13 do 24 miesiąca

w okresie od 25 do 36 miesiąca

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gospodarstwa

domowe

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

zł/m3

7,99

8,63

8,12

8,77

8,15

8,80

2

Pozostali odbiorcy

cena za 1 m3dostarczonej wody

 

zł/m3

7,99

8,63

8,12

8,77

8,15

8,80

 


PDFDecyzja nr GL.RZT.70.33.2021.pdf (398,06KB)