Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieruchomości przeznaczone do użyczenia i dzierżawę

Zarządzenie Nr WIK.0122.1.2022

z dnia 4.03.2022 r.

Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego

Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Na podstawie decyzji Nr PP/G/72244/2/03 z dnia 2.01.2004 r. o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach oraz decyzję zmieniającej Nr PP.G.72244-3/05 z dnia 8.11.2005 r. w wykonaniu uchwały Rady Gminy Walce oraz Zarządzenia Wójta Gminy Walce:

  • Uchwała Nr XLIV/352/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd.
  • Zarządzenie Nr Or 0050.23.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 3.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd.

zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczam do użyczenia na czas oznaczony do 31.12.2036 r. części nieruchomości wykazanej w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, na rzecz Związku międzygminnego „Czysty Region” w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie strona zamierza podpisać stosowną umowę.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej zakładu oraz podmiotowym BiP. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres od 04.03.2022 r. do 25.03.2022 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr WIK.0122.1.2022 z dnia 4.03.2022 r..pdf (110,27KB)

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia nr WIK.0122.1.2022 z dnia 4.03.2022 r..pdf (111,41KB)